Fatma Ana Türbesi

Fatma Ana Türbesi

Kütahya Yeni Mahalle’de, Yeni Mahalle Hamamı’nın yanında bulunmaktadır. Türbeye dar bir kapıdan girilmekte olup, yapı üslubundan XIX.yüzyılın sonlarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Caddeye bakan cephesinde ağaç şebekeli iki penceresi üzerindeki kıvrımlı ışın şekilleri XIX.yüzyıl üslubunu yansıtmaktadır.  Türbe moloz taştan kiremit çatılı, kare planlı küçük bir yapıdır. Türbe içerisinde iki sanduka bulunmakta olup, bu sandukaların kitabeleri günümüze gelememiştir. […]

Sunullah Gaybi Türbesi

Sunullah Gaybi Türbesi

Kütahya Meydan Mahallesinde Musalla Mezarlığı’nda bulunan Sunullah Garbi Türbesi XVII.yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Sunullah Garbi XVII. Yüzyıl mutasavvıflarındandır. İstanbul’da Halveti-Melami olarak yetişmiş, Kütahya’da yaşamış, Kütahya uleması tarafından zındıklıkla suçlanmış, bu nedenle de “Huda Rabbim” ile başlayan ünlü şiirini söylemiştir.  Türbe kesme taş kaplamalı, bir tarafı dışarıya açık küçük bir türbedir. Türbe 1975 yılında onarılmış ve […]

Ulu Cami Türbesi

Ulu Cami Türbesi

Kütahya, Gazi Kemal Mahallesin’ de, Vacidiye Medresesi ile Ulu Cami arasında, set üzerinde bulunan türbenin içerisindeki mezarların kime ait oldukları bilinmemektedir. Bu mezarlar üzerinde de herhangi bir bilgi verebilecek yazılar bulunmamaktadır. Türbenin son onarımında türbe bütünüyle yeni baştan yapılmış, bu durumda mimari yönden de bir tarihleme yapabilmesini engellemiştir. İsmail Hakkı Uzun çarşılı yerel inanışa dayanılarak […]

Sultanbağı Mezarlığı Açık Türbesi

Sultanbağı Mezarlığı Açık Türbesi

Kütahya Sultanbağı Mezarlığı’nda bulunan Açık Türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir. Vakıf kayıtlarında da bununla ilgili bir bilgiye rastlanamamıştır.  Osmanlı mimarisinde açık türbeler plan düzenindeki bu türbe, kare planlı olup dört kalın paye üzerine demir gergili sivri kemerli kubbesi bulunmaktadır. Günümüzde bu kubbe yıkılmıştır. Türbenin paye ve kemerleri XVI.-XVII yüzyıl üslubunu yansıtmaktadır. 

Dört Direkli Türbe

Dört Direkli Türbe

Kütahya Sultanbağı Mahallesi, Gediz Caddesi üzerinde Sultanbağı (Dört Direkli) Camisi’nin doğusunda bulunan bu türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir. Büyük olasılıkla burada daha önce bulunan açık bir türbe onarılarak bugünkü konumuna getirilmiştir.  İçerisinde oldukça büyük bir lahit bulunan türbenin dört köşesine daha önce bir çatıyı taşıdığı sanılan dört yuvarlak mermer sütun yerleştirilmiştir. Sütünların başlıkları XVI. yüzyıl […]

Şeyh Buhari Türbesi

Şeyh Buhari Türbesi

Kütahya Zeryen Mahallesi, Türbe Sokağı’nda bulunan Gümüşeşik Tekkesi’nin avlusunda Şeyh Buhari’nin türbesine ait kalıntılar bulunmaktadır. Vakıf ve Kadı sicillerinden öğrenildiğine göre Kütahya ve Afyon muhasılı olan Dilver Paşa 1836 yılında Şeyh Buharı Türbesi ile Seyit Numan Mescidini ve Gümüşeşik Tekesini onarmış ve onlara yeni vakıflar düzenlemiştir. Kütahya’da Gümüşeşik olarak bilinen bu yerde Şeyh Buharı Türbesinin […]

Ahi Evren Türbesi

Ahi Evren Türbesi

Kütahya Ahi Evren Mahallesi’nde, Ahi Evren Mescidi ile çeşmesinin kuzeyinde, Cennet Çeşme Sokağı’nda bulunan Ahi Evren Türbesi XVI. yüzyılda yapılmıştır.  Bu türbe Ahi Evren için yapılmış bir makamdır. İçerisindeki mezarların da kime ait oldukları belli değildir.  Türbenin bulunduğu sokağın yol kotu düşürüldüğünden türbe yüksekte kalmıştır. Dikdörtgen planındaki türbe moloz taştan kerpiç sıvalı bir yapıdır. Sokağa […]

Paşam Sultan Türbesi

Paşam Sultan Türbesi

Kütahya Ulu Cami Caddesi yakınında, Kurşunlu Camisi sokağında bulunan Seyyid Nureddin Zaviyesinde Paşam Sultan’ın XIV. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen türbesi bulunmaktadır  Zaviyenin geniş avlusunda bulunan mescidin doğusunda kareye yakın dikdörtgen planlı, kubbeli bir türbe bulunmaktadır. Paşam Sultan’a ait olan bu türbe içerisinde dört ahşap sanduka bulunmaktadır. Mimari yönden ilgi çekici detaylara sahip olan türenin altında […]

Sayfa 1 of 138123Next ›Last »